Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:03
Paradan kim bahsetti ki?
:12:45
Dur. Dur.
Anladým.

:12:52
Ne?
:12:54
Paraný Tommy ödedi.
:12:59
Bana acýyor
deðil mi?

:13:04
Sen de
bana acýyorsun.

:13:09
Sana acýyor muyum?
:13:12
Sorun deðil.
:13:16
Sana hiç acýmadým Walt. Hiç.
:13:43
Kendine iyi bak Walt.

Önceki.
sonraki.