Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:03
Yemin ederim! Annemin
üzerine yemin ederim!

:18:07
Evet annen.
:18:10
O da bir þey
bilmediðini söyledi.

:18:13
Gözlüklerini aldý ktan
sonra bile.

:18:17
Anne.
:18:19
Ýþitme cihazýný da.
:18:23
Ve diþlerini de.
:18:28
Anne.
:18:33
Anne.
:18:35
Küçük kuþunu da.
:18:41
Luciano.
:18:48
20 dakika sonra, Vance
anneni buraya getirecek.

:18:53
Endiþelenme. Vance'e arabalý restorandan
ona ne isterse almasýný söyledim.

:18:57
Milkshake ya da çiðnemeden
yutabileceði ne varsa.

:19:01
Þimdi Leonard.
:19:05
Eðer doðru söylüyorsan,
para o oteldeki birinde olmalý .

:19:10
Bende deðil.
Bende deðil.

:19:13
Eðer iyi bir köpeksen onu bulur
ve bana getirirsin.

:19:18
Eðer getirmezsen bir tek
sonuca varacaðým.

:19:23
Leonard, eðer þüpheli
bir kuruþ bile harcarsan . . .

:19:27
. . . bir dahaki sefere annenin üzerine
yemin edemeyeceksin.

:19:32
Mezarý üzerine edeceksin.
:19:39
Kim o?
Walt.

:19:42
Tatlým içeri gel!
Kapý açý k.

:19:49
Sürpriz!
:19:54
Ýçeri gel.
Haydi! Sürpriz!

:19:58
Mezuniyetin kutlu olsun!

Önceki.
sonraki.