Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:01
Þimdi Leonard.
:19:05
Eðer doðru söylüyorsan,
para o oteldeki birinde olmalý .

:19:10
Bende deðil.
Bende deðil.

:19:13
Eðer iyi bir köpeksen onu bulur
ve bana getirirsin.

:19:18
Eðer getirmezsen bir tek
sonuca varacaðým.

:19:23
Leonard, eðer þüpheli
bir kuruþ bile harcarsan . . .

:19:27
. . . bir dahaki sefere annenin üzerine
yemin edemeyeceksin.

:19:32
Mezarý üzerine edeceksin.
:19:39
Kim o?
Walt.

:19:42
Tatlým içeri gel!
Kapý açý k.

:19:49
Sürpriz!
:19:54
Ýçeri gel.
Haydi! Sürpriz!

:19:58
Mezuniyetin kutlu olsun!
:20:01
Mezuniyetin kutlu olsun!
:20:03
Evet. Ýmzala haydi.
:20:04
Mezuniyetin kutlu olsun!
Mezuniyetin kutlu olsun!

:20:29
Dans etmek ister misin?
Ýsterdim ama gitmeliyim.

:20:32
Güle güle tatlým.
Kendine iyi bak.

:20:35
Bay Sol Ayaðým.
Bahsettiðim film bu iþte.

:20:39
''Sol Ayaðým.'' Senin için.
Çok ilham verici.

:20:45
Kol düðmelerimi
beðendin mi?

:20:48
Gerçekten ateþ ediyorlar.
:20:53
Beðenirsen sana da bir tane getireceðim.
Adý Notre Dame'ýn Kamburu.

:20:58
Daha önce duymuþ muydun?
Benim en sevdiðim film.


Önceki.
sonraki.