Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:01
Mezuniyetin kutlu olsun!
:20:03
Evet. Ýmzala haydi.
:20:04
Mezuniyetin kutlu olsun!
Mezuniyetin kutlu olsun!

:20:29
Dans etmek ister misin?
Ýsterdim ama gitmeliyim.

:20:32
Güle güle tatlým.
Kendine iyi bak.

:20:35
Bay Sol Ayaðým.
Bahsettiðim film bu iþte.

:20:39
''Sol Ayaðým.'' Senin için.
Çok ilham verici.

:20:45
Kol düðmelerimi
beðendin mi?

:20:48
Gerçekten ateþ ediyorlar.
:20:53
Beðenirsen sana da bir tane getireceðim.
Adý Notre Dame'ýn Kamburu.

:20:58
Daha önce duymuþ muydun?
Benim en sevdiðim film.

:21:01
Çok acayip bir yaratý k var.
Senden bile daha kötü görünüyor.

:21:04
Sonra gururlu, vahþi ve çok güzel bir
çingene olan Esmeralda'ya aþý k oluyor.

:21:11
Benim gibi.
:21:17
Haydi dans edelim!
:21:25
Tanrým!
Memelerim düþüyor.

:21:28
Görmek ister misin?
Ýþte böyle bir þey.

:21:32
Merhaba, pizzalar geldi millet!
:21:38
Pekala!
:21:41
Carmine! Carmine!
Onlarýn parasýný vereyim!

:21:44
Biz veriyoruz. Birini ben veriyorum.
Diðeri de Carmine ve dostlarýndan.

:21:49
Selam Carmine.
:21:51
Gitmem gerek. Babam beni bekliyor.
Yapacak çok iþ var.

:21:54
Carmine neden bizimle bir içki içmiyorsun?
Haydi bir içki iç!

:21:59
Göðsüne dokunmama
izin verir misin?


Önceki.
sonraki.