Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:03
Kahretsin Carmine! Seni bir saat
önce göndermiþtim. Gel haydi!

:23:09
Kalmasýna izin ver.
:23:14
Çocuðu rahat býrakýn.
:23:20
Carmine seni seviyorum.
:23:25
Aman Tanrým!
Beni vurdu.

:23:28
Tanrým, yaralandým!
Büyük yarýþma yarýn akþam.

:23:31
Kazaydý .
Çok üzgünüm.

:23:34
Sana o þeyleri takmamaný söylemiþtim.
Çok aptalsýn!

:23:38
Oh Rusty. En yakýn arkadaþýmý kol
düðmelerimle vurdum. Ýstemeden oldu.

:23:48
Biliyorsun.
:23:54
Bunu sonuna kadar götürebileceðimizi
hiç sanmýyordum.

:23:58
Yani bunu yapabileceðimi
düþünmüyordum.

:24:02
Demek istediðim . . .
:24:06
. . . senin gibi birine yardým
edebileceðimi hiç düþünmezdim.

:24:12
Biliyorsun iþte.
Büyük kahraman falan.

:24:17
Ben büyük kahraman
falan deðilim.

:24:22
Korkuyorum.
:24:29
Bir içkiye ihtiyacým var.
:24:32
Peki neden korkuyor
olabilirsin ki?

:24:36
En kötü korkun ne?
:24:38
Sokakta düþebileceðin mi?
:24:41
Birilerinin seninle dalga geçeceði mi?
Yani ne olabilir?

:24:44
Kadýnlarýn bir daha benimle
yatmayacaklarýndan korkuyorum.

:24:48
Gerçek þu ki . . .
:24:52
. . . bazýlarý yatmayacak.

Önceki.
sonraki.