Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:02
Demek istediðim . . .
:24:06
. . . senin gibi birine yardým
edebileceðimi hiç düþünmezdim.

:24:12
Biliyorsun iþte.
Büyük kahraman falan.

:24:17
Ben büyük kahraman
falan deðilim.

:24:22
Korkuyorum.
:24:29
Bir içkiye ihtiyacým var.
:24:32
Peki neden korkuyor
olabilirsin ki?

:24:36
En kötü korkun ne?
:24:38
Sokakta düþebileceðin mi?
:24:41
Birilerinin seninle dalga geçeceði mi?
Yani ne olabilir?

:24:44
Kadýnlarýn bir daha benimle
yatmayacaklarýndan korkuyorum.

:24:48
Gerçek þu ki . . .
:24:52
. . . bazýlarý yatmayacak.
:25:00
Sen de yatacak olanlarý
bulmak zorundasýn Walt.

:25:08
Þunu unutma ki. . .
:25:11
. . .sen busun Waldo.
:25:13
Sen ''Duvar'' Walt Koontz'sun.
Gerçek bir kahramansýn.

:25:23
Küçük olan adam kim?
:25:26
Joe.
Joe.

:25:27
Joe ve ben uzun
yýllar arkadaþtý k.

:25:31
En iyi arkadaþýmdý .
:25:35
Sürekli kendini
geliþtirmek isterdi.

:25:38
Ona hayrandým.
:25:42
Akþamlarý ve haftasonlarý
okula giderdi.

:25:46
Bilgisayar öðrenmek için.
:25:51
Asya'da . . .
:25:53
. . . bilgisayarlarla
ilgili iyi bir iþ buldu.

:25:58
Onu havaalanýna ben götürdüm
ve Joe Asya'ya gitti.


Önceki.
sonraki.