Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:13
Peruðum!
:37:19
Herkes kuru mu?
Pekala kýzlar.

:37:22
Ýyi geceler.
Ýyi geceler Anne.

:37:25
Sizi seviyorum. Gelecek hafta
yeni þarkýlara baþlýyoruz.

:37:28
Neden yukarý çý kýp Bay Sol Ayaðým'a
kazandýðýmýzý söylemiyoruz.

:37:32
Walt tarih oldu tatlým.
Artý k bizden hoþlanmýyor. Seni seviyorum.

:37:37
Ama ben hala onu seviyorum.
:37:39
Taksi! Hey!
:37:55
Gel buraya!
:38:04
Bu o tarz bir parti
olacak öyle mi?

:38:10
Param nerede?
Tatlým. . .

:38:13
. . .ben parasý olan birine
benziyor muyum?

:38:15
Bu, paramýn sende
olduðunu gösteriyor.

:38:17
Ameliyat için 25.000 depozit.
O parayý kendim kazandým.

:38:23
Bir seri hormon tedavisi
için 35.000 $.

:38:29
Terapiden önce psikolojik
testler için 25.000 $.

:38:35
40.000 de kalan borç.
:38:38
Biliyorsun, kadýn gibi
görünmek çok pahalý .

:38:41
O kadar ucuz görünebilmek
için çok para harcanýyor.

:38:44
Pislik!
Ölüm de ucuz pislik!


Önceki.
sonraki.