Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:04
Bu o tarz bir parti
olacak öyle mi?

:38:10
Param nerede?
Tatlým. . .

:38:13
. . .ben parasý olan birine
benziyor muyum?

:38:15
Bu, paramýn sende
olduðunu gösteriyor.

:38:17
Ameliyat için 25.000 depozit.
O parayý kendim kazandým.

:38:23
Bir seri hormon tedavisi
için 35.000 $.

:38:29
Terapiden önce psikolojik
testler için 25.000 $.

:38:35
40.000 de kalan borç.
:38:38
Biliyorsun, kadýn gibi
görünmek çok pahalý .

:38:41
O kadar ucuz görünebilmek
için çok para harcanýyor.

:38:44
Pislik!
Ölüm de ucuz pislik!

:39:09
Bana paramý ver.
:39:14
Anlýyor musun?
Paramý verirsen canýný yakmayýz.

:39:17
Paramýzý ver.
Direnme sürtük!

:39:22
Hayýr!
:39:25
Onu vurdunuz hayvanlar!
:39:28
Býrakýn onu!
Býrakýn onu!

:39:31
Neden bunu yapacak mýþým?
Onu býrakýrsanýz size parayý veririm.

:39:34
Rusty, sakýn yapma!
Sakýn yapma!

:39:41
Aþaðýlý k ibne!
Adi sürtük!

:39:44
Paramý almadan
o pisliði öldürmeyin.

:39:51
Pekala kahraman çocuk. Üçe kadar
sayacaðým. Para yoksa, hayatýn da yok.

:39:57
Anlaþtý k mý?
Tamam.


Önceki.
sonraki.