Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:09
Bana paramý ver.
:39:14
Anlýyor musun?
Paramý verirsen canýný yakmayýz.

:39:17
Paramýzý ver.
Direnme sürtük!

:39:22
Hayýr!
:39:25
Onu vurdunuz hayvanlar!
:39:28
Býrakýn onu!
Býrakýn onu!

:39:31
Neden bunu yapacak mýþým?
Onu býrakýrsanýz size parayý veririm.

:39:34
Rusty, sakýn yapma!
Sakýn yapma!

:39:41
Aþaðýlý k ibne!
Adi sürtük!

:39:44
Paramý almadan
o pisliði öldürmeyin.

:39:51
Pekala kahraman çocuk. Üçe kadar
sayacaðým. Para yoksa, hayatýn da yok.

:39:57
Anlaþtý k mý?
Tamam.

:40:00
Yatak odasýnda.
:40:13
Göster topal serseri!
Haydi göster!

:40:16
Nerede saklý?
Lanet olsun!

:40:20
Aþaðýlý k herif!
:40:31
Canýn cehenneme!
:40:35
Buraya gel geri zekalý !
Can çekiþmeyi býrak ahmak!

:40:38
Hemen bana o pisliði getir!
Çabuk ol!

:40:55
Seni aþaðýlý k herif!
Lanet telefon nerede?


Önceki.
sonraki.