Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:00
Yatak odasýnda.
:40:13
Göster topal serseri!
Haydi göster!

:40:16
Nerede saklý?
Lanet olsun!

:40:20
Aþaðýlý k herif!
:40:31
Canýn cehenneme!
:40:35
Buraya gel geri zekalý !
Can çekiþmeyi býrak ahmak!

:40:38
Hemen bana o pisliði getir!
Çabuk ol!

:40:55
Seni aþaðýlý k herif!
Lanet telefon nerede?

:41:06
Haydi geri zekalý !
Durun! Durun!

:41:09
Silahý var.
:41:12
Git onu yakala!
Çabuk ol!

:41:22
Bayan Spivak!
:41:24
Polis çaðýrýn!
Polis çaðýrýn!

:41:27
Git, yoksa polis çaðýrýrým!
:41:48
Kaçacak hiçbir yerin
yok pis topal!

:41:55
Grace Kelly. ''Arka Pencere''
tatlým. Pekala.


Önceki.
sonraki.