Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:06
Haydi geri zekalý !
Durun! Durun!

:41:09
Silahý var.
:41:12
Git onu yakala!
Çabuk ol!

:41:22
Bayan Spivak!
:41:24
Polis çaðýrýn!
Polis çaðýrýn!

:41:27
Git, yoksa polis çaðýrýrým!
:41:48
Kaçacak hiçbir yerin
yok pis topal!

:41:55
Grace Kelly. ''Arka Pencere''
tatlým. Pekala.

:42:01
Neredesin kaltak?
:42:07
Bu iþten paçaný
sýyýramayacaksýn dostum!

:42:29
Tanrým.
:42:56
Pislik!

Önceki.
sonraki.