Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:01
Neredesin kaltak?
:42:07
Bu iþten paçaný
sýyýramayacaksýn dostum!

:42:29
Tanrým.
:42:56
Pislik!
:43:15
Pekala kýzým.
:43:17
Linda Hamilton.
:43:19
Terminatör 2.
:43:27
Param.
:43:30
Zeki fahiþe!
:43:33
Paramý çirkin korsesinin
içine saklamýþ.

:43:42
Kýpýrdama!
:43:45
Kýz arkadaþýnýn ölmesini
istemiyorsan o silahý indir.

:43:51
Ýndir dedim.
:43:55
Ýndir onu!

Önceki.
sonraki.