Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:15
Pekala kýzým.
:43:17
Linda Hamilton.
:43:19
Terminatör 2.
:43:27
Param.
:43:30
Zeki fahiþe!
:43:33
Paramý çirkin korsesinin
içine saklamýþ.

:43:42
Kýpýrdama!
:43:45
Kýz arkadaþýnýn ölmesini
istemiyorsan o silahý indir.

:43:51
Ýndir dedim.
:43:55
Ýndir onu!
:44:02
Ýndir dedim!
:44:06
Aferin sana.
:44:09
Þimdi de onu
buraya yolla.

:44:23
Waldo Koontz ve
Russell Zimmerman.

:44:25
Nefsi müdafa olduðunu
onaylýyor musunuz? Evet.

:44:29
Onlar birer katil. Hayvan.
Annemin kanaryasýný öldürdüler.

:44:34
Ne?
Annemin kanaryasýný öldürdüler.

:44:37
Polisi ben aradým.
Ödül verecek misiniz?

:44:40
Adým lvana. l V A N A.
:44:44
Soyadýnýz?
Erkek.

:44:46
lvana Erkek!
:44:47
Bir þeylerin olacaðýný
biliyordum.

:44:50
Selam anne!
Üçüncü defa Bayan Kusursuz'u kazandým.

:44:55
Dikkatli olun!
Omzundan yaralanmýþ. Ýyileþecek.

:44:58
Bay Sol Ayaðým!

Önceki.
sonraki.