Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:03
Kdo sakra volá?
:34:05
Porter.
:34:06
Zkus nìco jinýho.
Porter je mrtvej.

:34:09
Kdysi jsem ti dìlal øidièe.
A ochranku.

:34:13
Portere?
:34:28
Proè jitøit starý rány?
:34:31
Nemìl jsem to zapotøebí.
:34:36
Ale asi jsem pro ni mìl slabost.
:35:01
Ahoj. Pojd´ dál.
:35:04
Na mrtvolu
vypadᚠdocela slušnì.

:35:12
Jak ses to dozvìdìla?
:35:14
Mluvilo se o tom.
:35:16
A slyšela jsem,
že se tvoje žena vrátila sama.

:35:21
Je mrtvá.
:35:23
To je mi líto, Portere.
:35:26
A proè?
:35:28
Bože, Portere,
ty jseš poøád stejnej, co?

:35:36
Takhle nóbl jsi nebývala.
:35:39
No, lidi se mìní.
:35:42
Zùstaò!
:35:44
To je dobrý.
:35:47
Tohle je
ten nejhorší pes na svìtì.

:35:53
Jak se jmenuje?
:35:55
Porter.
:35:57
Pøevzal tvoji práci.
:35:59
Je stejnì surovej,
ale nikdy mì neopustí.


náhled.
hledat.