Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:01
Ahoj. Pojd´ dál.
:35:04
Na mrtvolu
vypadᚠdocela slušnì.

:35:12
Jak ses to dozvìdìla?
:35:14
Mluvilo se o tom.
:35:16
A slyšela jsem,
že se tvoje žena vrátila sama.

:35:21
Je mrtvá.
:35:23
To je mi líto, Portere.
:35:26
A proè?
:35:28
Bože, Portere,
ty jseš poøád stejnej, co?

:35:36
Takhle nóbl jsi nebývala.
:35:39
No, lidi se mìní.
:35:42
Zùstaò!
:35:44
To je dobrý.
:35:47
Tohle je
ten nejhorší pes na svìtì.

:35:53
Jak se jmenuje?
:35:55
Porter.
:35:57
Pøevzal tvoji práci.
:35:59
Je stejnì surovej,
ale nikdy mì neopustí.

:36:11
Potøebuju od tebe laskavost.
:36:13
Laskavost?
:36:15
Ty už taky nejsi to,
co jsi býval.

:36:20
Hledám jednoho èlovìka
ze syndikátu.

:36:24
Ted´ se to jmenuje ´´sdružení´´ .
:36:26
- Syndikát se už neøíká.
- Je mi jedno, jak tomu øíkáte.

:36:29
Neurážej se. Jak se jmenuje?
:36:33
Val Resnick.
:36:37
Tak o toho hajzla ti jde.
:36:41
Ty ho znáš?
:36:42
Pøed pár lety
jsem se s ním setkala.

:36:47
Našich služeb už ale nevyužívá.
Bije holky.

:36:50
Jednu málem zabil.
:36:53
Tebe?
:36:58
Není to jedno? Tys mì
pøestal chránit, pamatuješ?


náhled.
hledat.