Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:11
Potøebuju od tebe laskavost.
:36:13
Laskavost?
:36:15
Ty už taky nejsi to,
co jsi býval.

:36:20
Hledám jednoho èlovìka
ze syndikátu.

:36:24
Ted´ se to jmenuje ´´sdružení´´ .
:36:26
- Syndikát se už neøíká.
- Je mi jedno, jak tomu øíkáte.

:36:29
Neurážej se. Jak se jmenuje?
:36:33
Val Resnick.
:36:37
Tak o toho hajzla ti jde.
:36:41
Ty ho znáš?
:36:42
Pøed pár lety
jsem se s ním setkala.

:36:47
Našich služeb už ale nevyužívá.
Bije holky.

:36:50
Jednu málem zabil.
:36:53
Tebe?
:36:58
Není to jedno? Tys mì
pøestal chránit, pamatuješ?

:37:06
Nemᚠnáhodou tušení,
kde by mohl být?

:37:11
Øekla bych, že je v hotelu.
:37:13
- Ve kterým?
- Patøí sdružení. Jsou tam všichni.

:37:17
Mᚠadresu?
:37:21
Jsme pøátelé.
:37:23
Teda bývalí.
Ale oni mì zamìstnávají.

:37:27
Nelíbilo by se jim,
kdybych ti to øekla.

:37:32
Jak jsi silnej?
:37:33
Jsi nejsilnìjší chlap, co znám.
:37:37
Ale nevím, jestli to staèí.
:37:40
Na co?
:37:42
Tuším, že Resnickovi provedeš
nìco, co se mu nebude líbit.

:37:45
Jo, zabiju ho.
:37:50
Tak to se mu líbit nebude.
:37:54
Co když tì dostanou a zeptaj se,
jak ses o tom hotelu dozvìdìl?

:37:58
Víš, že bych tì neprásknul.

náhled.
hledat.