Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:06
Nemᚠnáhodou tušení,
kde by mohl být?

:37:11
Øekla bych, že je v hotelu.
:37:13
- Ve kterým?
- Patøí sdružení. Jsou tam všichni.

:37:17
Mᚠadresu?
:37:21
Jsme pøátelé.
:37:23
Teda bývalí.
Ale oni mì zamìstnávají.

:37:27
Nelíbilo by se jim,
kdybych ti to øekla.

:37:32
Jak jsi silnej?
:37:33
Jsi nejsilnìjší chlap, co znám.
:37:37
Ale nevím, jestli to staèí.
:37:40
Na co?
:37:42
Tuším, že Resnickovi provedeš
nìco, co se mu nebude líbit.

:37:45
Jo, zabiju ho.
:37:50
Tak to se mu líbit nebude.
:37:54
Co když tì dostanou a zeptaj se,
jak ses o tom hotelu dozvìdìl?

:37:58
Víš, že bych tì neprásknul.
:38:01
- Neøekl bych, od koho to vím.
- Co kdyby tì pøimáèkli?

:38:06
Tak øeknu,
že to vím od Stegmana.

:38:13
Hotel Oakwood Arms
na rohu ulic Union a Sedmnácté.

:38:46
Ahoj, Vale.
:38:50
Kde jsou moje prachy?
:38:57
Tam není.
Tvou bouchaèku mám já.

:38:59
Ty jseš štìtka?
Vypadᚠna profíka.


náhled.
hledat.