Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:01
- Neøekl bych, od koho to vím.
- Co kdyby tì pøimáèkli?

:38:06
Tak øeknu,
že to vím od Stegmana.

:38:13
Hotel Oakwood Arms
na rohu ulic Union a Sedmnácté.

:38:46
Ahoj, Vale.
:38:50
Kde jsou moje prachy?
:38:57
Tam není.
Tvou bouchaèku mám já.

:38:59
Ty jseš štìtka?
Vypadᚠna profíka.

:39:02
Bud´ zticha
a dostaneš se odsud živá.

:39:08
Chci svých 70 tácù.
:39:12
Ted´ je nemám.
:39:15
- Kde jsou?
- Celých 130 tisíc jsem dal sdružení.

:39:19
Dal jsem jim všechno.
:39:23
Tak øekni, žes jim dal peníze,
co ti nepatøí, a zas si je vem.

:39:28
To nemùžu. Ty je neznáš. . .
:39:32
Stejnì mì zabiješ,
a ti je dám, nebo ne.

:39:36
Dobrá. Já ty prachy seženu.
:39:38
Dej mi pár dní. Co blbneš?
:39:43
Do zejtøka do dvanácti.
:39:45
Platí?
:39:46
Dobrá.
:39:48
Nic ve zlým, Portere.
:39:52
Já to musel udìlat, chápeš?
:39:55
Jasnì, že to chápu.
:39:57
Nedìlej to!

náhled.
hledat.