Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:02
Bud´ zticha
a dostaneš se odsud živá.

:39:08
Chci svých 70 tácù.
:39:12
Ted´ je nemám.
:39:15
- Kde jsou?
- Celých 130 tisíc jsem dal sdružení.

:39:19
Dal jsem jim všechno.
:39:23
Tak øekni, žes jim dal peníze,
co ti nepatøí, a zas si je vem.

:39:28
To nemùžu. Ty je neznáš. . .
:39:32
Stejnì mì zabiješ,
a ti je dám, nebo ne.

:39:36
Dobrá. Já ty prachy seženu.
:39:38
Dej mi pár dní. Co blbneš?
:39:43
Do zejtøka do dvanácti.
:39:45
Platí?
:39:46
Dobrá.
:39:48
Nic ve zlým, Portere.
:39:52
Já to musel udìlat, chápeš?
:39:55
Jasnì, že to chápu.
:39:57
Nedìlej to!
:40:00
Prosím.
:40:01
Já to udìlám sama.
:40:10
Bože mùj!
:40:20
Ty dìvko!
:40:24
Dìlá jen svou práci.
:40:38
Miluju tì, brouèku.
:40:42
A ještì dlouho budu.
:40:50
Ne, poèkej.
:40:58
Tak zejtra.
:40:59
V poledne.

náhled.
hledat.