Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:40:00
Prosím.
:40:01
Já to udìlám sama.
:40:10
Bože mùj!
:40:20
Ty dìvko!
:40:24
Dìlá jen svou práci.
:40:38
Miluju tì, brouèku.
:40:42
A ještì dlouho budu.
:40:50
Ne, poèkej.
:40:58
Tak zejtra.
:40:59
V poledne.
:41:00
Pøines prachy do budky
na rohu Sedmý a Franklinovy.

:41:10
Kde jsi pøišel k tomuhle?
:41:13
Jedna šlapka to mìla vystavený.
:41:16
Øíkal jsem si,
že by se to mohlo hodit.

:41:18
Ublížils jí?
:41:21
Tak ublížils tý šlapce?
:41:23
Je to tak dùležitý?
:41:33
Mám ted´ chvilku èas.
:41:36
Tak si bìž uvaøit vajíèko.
:41:45
Prý potøebuješ s nìèím pomoct.
:41:49
Ano.
:41:51
To se týká tebe. . .
:41:53
. . .jde o toho chlapa, co vèera
odrovnal naši ochranku?

:41:57
Ano. Vloupal se mi do bytu. . .
:41:58
Znám úsloví, které
mi vždy dobøe posloužilo:


náhled.
hledat.