Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:42:02
´´Neser tam, kde jíš. ´´
:42:06
Nebo kde žiješ.
:42:08
Neser tam, kde žiješ.
:42:10
To mám radìji.
:42:12
Promiòte, pane Cartere.
:42:13
Jsou tøi možnosti,
jak se s tím vypoøádat.

:42:16
První: Mùžeme ti pomoct.
Druhá: Necháme tì, aby sis pomohl sám.

:42:21
Tøetí: Anebo tì odstraníme.
:42:28
Investovali jsme do tebe èas
a prachy. Vyškolili jsme tì.

:42:33
Když ti pomùžeme. . .
:42:36
. . .ochráníme své investice.
:42:39
To je obchodní politika.
:42:42
Ano, pane Cartere.
:42:44
Dìkuji.
Nebudete toho litovat.

:42:50
Phillip tvrdí, že ten èlovìk
pøijel do mìsta, aby tì oddìlal.

:42:55
Ty tvrdíš, že je to zlodìj,
co dìlá na vlastní pìst.

:42:59
Ano. Výplaty, banky a tak.
:43:04
- Jak že se jmenuje?
- Porter.

:43:07
A køestním jménem?
:43:14
To nevím.
Vždycky si øíkal jen Porter.

:43:29
Kde jsi pøišel k tìm 130 tisícùm?
:43:37
Kvùli tomu pøišel, co?
:43:40
Kvùli tìm 130 tisícùm,
cos zaplatil nám, vid´?

:43:43
Ano, pane.
Ale patøilo mu jen 70 tisíc.

:43:46
Netýkalo se nás,
kdes ty peníze sehnal.

:43:51
Ale ted´ se nás to
asi týkat zaène.

:43:57
Tady je jeho spis, pane Cartere.

náhled.
hledat.