Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:07:03
Pane Bronsone, volá pan Carter.
1:07:07
Pøepojte ho.
1:07:08
Mluvte, prosím.
1:07:10
Jak se daøí, Cartere?
1:07:12
- Zatím, dobøe.
- Chtìls mì vidìt, tati?

1:07:14
Poèkej, Cartere.
1:07:16
Koukni se do té zelené krabièky,
Johnny.

1:07:31
To vážnì?
1:07:35
Je to kabriolet?
1:07:36
A tys myslel, že jsem zapomnìl.
1:07:40
Všechno nejlepší, synku.
1:07:42
Auto a lístky
do první øady na dnešní zápas.

1:07:46
Ten vyhraje.
1:07:47
Já sázím na Rankina.
1:07:49
Já myslím, že nevyhraje.
Hicks má vìtší šanci.

1:07:51
- To ještì nic neznamená.
- Tak já jedu.

1:07:56
Díky.
1:07:57
Všechno nejlepší.
1:07:59
- Jed´ opatrnì.
- Jasnì.

1:08:02
Promiò, Cartere. O co jde?
1:08:05
Je tu ozbrojený muž. . .
1:08:09
...a vyhrožuje, že mì zabije...
1:08:12
. . .když mu nedáme 130 tisíc, které
mu ukradl jeden z našich lidí.

1:08:16
Jde o 70 tisíc.
Na kolik si Cartera ceníte?

1:08:20
Co tím chcete øíct?
1:08:21
Bud´ dostanu svý prachy,
nebo ho zabiju.

1:08:24
Vy mi vyhrožujete?
1:08:26
Ne, nevyhrožuju vám,
ale Carterovi.

1:08:30
Vy ale máte kuráž!
Kdo vlastnì jste?

1:08:35
Tak dostanu svý prachy, nebo ne?
1:08:37
Ne.
1:08:43
Cartere?
1:08:51
Co se to tam dìje?
1:08:53
Tys to nepochopil, hòupe.
1:08:57
Cartere, ozvi se.

náhled.
hledat.