Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:08:02
Promiò, Cartere. O co jde?
1:08:05
Je tu ozbrojený muž. . .
1:08:09
...a vyhrožuje, že mì zabije...
1:08:12
. . .když mu nedáme 130 tisíc, které
mu ukradl jeden z našich lidí.

1:08:16
Jde o 70 tisíc.
Na kolik si Cartera ceníte?

1:08:20
Co tím chcete øíct?
1:08:21
Bud´ dostanu svý prachy,
nebo ho zabiju.

1:08:24
Vy mi vyhrožujete?
1:08:26
Ne, nevyhrožuju vám,
ale Carterovi.

1:08:30
Vy ale máte kuráž!
Kdo vlastnì jste?

1:08:35
Tak dostanu svý prachy, nebo ne?
1:08:37
Ne.
1:08:43
Cartere?
1:08:51
Co se to tam dìje?
1:08:53
Tys to nepochopil, hòupe.
1:08:57
Cartere, ozvi se.
1:09:02
Vyøid´te Fairfaxovi,
že jsem oddìlal Cartera.

1:09:05
Ted´ je na øadì on.
A pak si dojdu pro vás.

1:09:09
Pomátl jste se?
1:09:12
Vykopal jste si vlastní hrob.
1:09:22
- Žádný prachy nevidím.
- Vypsali ti šek?

1:09:25
Honili mì od èerta k d´áblu.
Mám se obrátit na nìkoho jinýho.

1:09:28
To už je naposled.
1:09:29
Pak si promluvíme o tý mrtvý ženský.
1:09:33
Ale to by znamenalo papírování
a to my neradi.

1:09:36
Nic moc, Portere.
1:09:38
Ale nenech se tím otrávit.
1:09:42
Pøesnì tak. Nevzdávej to.
1:09:47
Vrátíš mi tu bouchaèku?
1:09:58
Pìkná vìcièka.

náhled.
hledat.