Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:02
Vyøid´te Fairfaxovi,
že jsem oddìlal Cartera.

1:09:05
Ted´ je na øadì on.
A pak si dojdu pro vás.

1:09:09
Pomátl jste se?
1:09:12
Vykopal jste si vlastní hrob.
1:09:22
- Žádný prachy nevidím.
- Vypsali ti šek?

1:09:25
Honili mì od èerta k d´áblu.
Mám se obrátit na nìkoho jinýho.

1:09:28
To už je naposled.
1:09:29
Pak si promluvíme o tý mrtvý ženský.
1:09:33
Ale to by znamenalo papírování
a to my neradi.

1:09:36
Nic moc, Portere.
1:09:38
Ale nenech se tím otrávit.
1:09:42
Pøesnì tak. Nevzdávej to.
1:09:47
Vrátíš mi tu bouchaèku?
1:09:58
Pìkná vìcièka.
1:10:00
A poøádnì tìžká.
1:10:02
Ještì se ti ozveme, Rocky.
1:10:06
Tak se snaž.
1:10:10
Nikdo nestojí
o zbyteènou pøítìž.

1:10:15
A já mìl hned trojitou.
Omezovali mì v pohybu.

1:10:17
Tak jsem musel
nìjakou tu zátìž odhodit.

1:10:56
Kdes byl?
1:10:57
Mìl jsem nìjaký vyøizování.

náhled.
hledat.