Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:17:02
Porter a Fairfax. Ten se s ním
dlouho bavit nebude.

1:17:11
Mezi náma a poldama
máme Portera pod dohledem.

1:17:17
Vzbud´ se, Waltere.
1:17:22
Vstávej!
1:17:25
Ani ty tašky nepokládejte.
1:17:27
No tak!
1:17:29
Kdo sakra jste?
1:17:31
Já jsem ten dùvod, proè jste
pøijel døív domù, pane Fairfaxi.

1:17:35
Vy jste Porter?
1:17:37
Pøesnì tak. Ruce od tìla,
nebo z vás udìlám cedník!

1:17:44
A co mám dìlat já?
Postavit se na hlavu?

1:17:50
Ne. Chci, abyste mi
prokázal laskavost.

1:17:54
Zavolejte panu Bronsonovi,
co bude s vrácením mých penìz.

1:17:58
Cartera nechal zemøít.
1:18:01
Dobøe,
že je od toho hajzla pokoj.

1:18:05
Mì taky nechá zemøít.
1:18:07
V Carterovì pøípadì si myslel,
že blufuju.

1:18:11
Zavolejte mu. Možná bude
ochotnìjší, než myslíte.

1:18:16
Tak dobrá.
1:18:19
Vy dva máte padáka.
1:18:25
Jde o tohle:
1:18:27
V mém obýváku
je muž jménem Porter. . .

1:18:30
. . .a prý oèekává, že mu døív
nebo pozdìji zaplatíte.

1:18:35
Jistì.
1:18:37
Chce s vámi mluvit.
1:18:39
Pøepojte to na hlasitý poslech.
1:18:45
- Tady Porter.
- Máte kuráž, Portere.

1:18:48
Dokážete otravovat jako komár.
1:18:52
Zbavím se vás jedinì tak,
že na vás pøiplácnu 130 tácù.

1:18:57
Mnì nejde o 130. . .

náhled.
hledat.