Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:24:06
.מישהו בא אליך
:24:12
.אני מחפש את סטגמן
:24:19
?מי אתה, לעזאזל
:24:23
.אני פורטר
:24:25
.טוב, פורטר
.לי זה נראה... כמו תקיפה

:24:32
.פורטר נראה כמו
מי שנהנה להתנגד למעצר

:24:39
.לעזאזל, לא
!לא כאן

:24:41
.אלוהים, חבר'ה
.הוא רק רוצה לדבר

:24:43
?אני צודק? נכון
:24:50
?אתה סטגמן
:24:53
.אולי
?מה אתה רוצה

:24:57
.הבחור שלך לא מסר את החומר
:25:03
.אל תדאגו, בחורים
.בוא נדבר בחוץ

:25:06
?ארטי, אתה סוחר
:25:08
?תשכחו מזה, בסדר
:25:11
.ואל תגעו בכסף שלי
.בוא

:25:14
?זה הרואין
:25:18
.זה הרואין
:25:20
.אל תשברו את הראש על זה
.תירגעו

:25:23
.קדימה
.בוא נדבר

:25:25
?על מה אתם מסתכלים
.תשחקו

:25:29
.ואתה מדמם לי על הספה
:25:32
!בוא ! בוא כבר
:25:38
.סטגי מסתיר דברים מאיתנו
:25:42
.אני אבדוק את זה
:25:45
.ואל רזניק
:25:49
?מה איתו
.תגיד איפה הוא

:25:51
,לא. גם אילו ידעתי
."התשובה הייתה "לא

:25:54
?איפה פגשת את השליח שלי
.בדירה

:25:57
?הוא מת
:25:58
.לא, אבל היא מתה
.ממנת-יתר של הזבל ששלחת לה


תצוגה.
הבא.