Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:25:03
.אל תדאגו, בחורים
.בוא נדבר בחוץ

:25:06
?ארטי, אתה סוחר
:25:08
?תשכחו מזה, בסדר
:25:11
.ואל תגעו בכסף שלי
.בוא

:25:14
?זה הרואין
:25:18
.זה הרואין
:25:20
.אל תשברו את הראש על זה
.תירגעו

:25:23
.קדימה
.בוא נדבר

:25:25
?על מה אתם מסתכלים
.תשחקו

:25:29
.ואתה מדמם לי על הספה
:25:32
!בוא ! בוא כבר
:25:38
.סטגי מסתיר דברים מאיתנו
:25:42
.אני אבדוק את זה
:25:45
.ואל רזניק
:25:49
?מה איתו
.תגיד איפה הוא

:25:51
,לא. גם אילו ידעתי
."התשובה הייתה "לא

:25:54
?איפה פגשת את השליח שלי
.בדירה

:25:57
?הוא מת
:25:58
.לא, אבל היא מתה
.ממנת-יתר של הזבל ששלחת לה

:26:02
?אז מה
?מה אכפת לך

:26:05
.אני בעלה
:26:09
,אתה לא מתכוון להרוג אותי
?נכון

:26:14
.לא בפני הילדים האלה
:26:18
? איפה הוא
:26:23
!אני לא יודע
:26:25
.זו האמת
:26:27
.שלחו אליי את החומר אתמול בערב
.לא אראה אף אחד עד לחודש הבא

:26:33
?למה כל הטירחה הזו
:26:36
...הוא מפחד מהבחורה
.כלומר, מפחד

:26:39
.מהגב' פורטר
:26:42
.כך זה נראה לי
:26:52
.אני לא יודע על זה כלום
:26:55
.אני מכיר את ואל שנים
:26:57
לפני 3 חודשים
.הוא ביקש ממני לעשות לו טובה


תצוגה.
הבא.