Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:26:02
?אז מה
?מה אכפת לך

:26:05
.אני בעלה
:26:09
,אתה לא מתכוון להרוג אותי
?נכון

:26:14
.לא בפני הילדים האלה
:26:18
? איפה הוא
:26:23
!אני לא יודע
:26:25
.זו האמת
:26:27
.שלחו אליי את החומר אתמול בערב
.לא אראה אף אחד עד לחודש הבא

:26:33
?למה כל הטירחה הזו
:26:36
...הוא מפחד מהבחורה
.כלומר, מפחד

:26:39
.מהגב' פורטר
:26:42
.כך זה נראה לי
:26:52
.אני לא יודע על זה כלום
:26:55
.אני מכיר את ואל שנים
:26:57
לפני 3 חודשים
.הוא ביקש ממני לעשות לו טובה

:27:00
.אני מרוויח עוד אלפייה בחודש
?אז מה אכפת לי

:27:03
?עכשיו אתה מופיע ומאיים להרוג אותי
.אני לא חבר שלו עד כדי כך

:27:08
.הוא בעיר
.זה כל מה שאני יודע

:27:12
?איך אתה יודע
:27:14
.הוא אמר לי
?מתי

:27:16
.כשהוא בא אליי
.אמר שהוא הסתדר עם הארגון

:27:21
אמר שהוא חזר
.לעסקים הגדולים, קבוע

:27:24
.הוא היה נרגש מאוד
:27:25
.תגיד לו שגם פורטר חזר
:27:29
.ושהוא רוצה את הכסף שלו
:27:31
אחרת אבוא לבקר אותך
.כשהילדים האלה לא יהיו בסביבה

:27:38
ומתי אני אמור
?לומר לו את זה


תצוגה.
הבא.