Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:29:04
.אני רוצה סיפוק. על הברכיים, כלבה
:29:09
.אני בטלפון, פרל
:29:14
"הגבירה פרל
.חתיכת חרא שכמוך"

:29:17
,אני מדבר בטלפון
!לעזאזל

:29:24
.דבר כבר
:29:26
.אז סטגמן הזה התקשר
:29:28
,נשמע לחוץ נורא
.כאילו משהו הפחיד אותו כהוגן

:29:32
.אמר שהוא מוכרח לדבר איתך
.אמרתי שאשתדל לארגן את זה

:29:37
? הוא אמר לך במה מדובר
. הוא ביקש למסור לך שלין מתה

:29:41
אמר שמישהו הגיע אליו
.וחיפש אותך, זה כל מה שהוא אמר

:29:46
.חשבתי שכדאי שתדע
:29:48
.טוב עשית
.אני רוצה לדבר עם הבן-זונה

:29:51
?עם מי, עם סטגמן
:29:53
.לא, עם הנשיא ניקסון
!כמובן, עם סטגמן

:29:57
",תגיד לו ב "ואריק
.ליד הגשר

:29:59
...תגיד לו
:30:03
?בעוד עשרים דקות, בסדר
:30:06
?את לא רואה שאני עובד
:30:14
?אתה לא רואה שאני עובדת
:30:20
.שים את זה על החשבון
:30:22
.אני מחפש בחורה
:30:25
.קוראים לה רוזי
?הנה תמונה שלה. את מכירה אותה

:30:32
.נערת-טלפון
...בטח לא עצמאית

:30:35
.כנראה קשורה לארגון
:30:38
.היא לא בליגה שלי
.לא הייתי מכירה אותה

:30:43
אולי את מכירה מישהו
.שיכול לדעת

:30:51
?למה אתה מחפש אותה
.אני אחיה

:30:54
יש לי סרטן. אני רוצה
.לראות אותה פעם אחת אחרונה


תצוגה.
הבא.