Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:30:03
?בעוד עשרים דקות, בסדר
:30:06
?את לא רואה שאני עובד
:30:14
?אתה לא רואה שאני עובדת
:30:20
.שים את זה על החשבון
:30:22
.אני מחפש בחורה
:30:25
.קוראים לה רוזי
?הנה תמונה שלה. את מכירה אותה

:30:32
.נערת-טלפון
...בטח לא עצמאית

:30:35
.כנראה קשורה לארגון
:30:38
.היא לא בליגה שלי
.לא הייתי מכירה אותה

:30:43
אולי את מכירה מישהו
.שיכול לדעת

:30:51
?למה אתה מחפש אותה
.אני אחיה

:30:54
יש לי סרטן. אני רוצה
.לראות אותה פעם אחת אחרונה

:31:03
.אתם נראים קרובים
:31:08
?יש לך סיגריה
:31:15
.אחותך נשמעת יקרה
:31:18
.נסה אצל מייקל
".הוא מוזג בבר של מלון "ריגל

:31:23
.זה לא היה השם שאותו חיפשתי
:31:26
.זה מה יש
:31:57
,ניסיתי להתקשר אליך
.אבל בטח החלפת מספר


תצוגה.
הבא.