Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:31:03
.אתם נראים קרובים
:31:08
?יש לך סיגריה
:31:15
.אחותך נשמעת יקרה
:31:18
.נסה אצל מייקל
".הוא מוזג בבר של מלון "ריגל

:31:23
.זה לא היה השם שאותו חיפשתי
:31:26
.זה מה יש
:31:57
,ניסיתי להתקשר אליך
.אבל בטח החלפת מספר

:32:01
לא נתתי לך את המספר
.האמיתי, סטג

:32:06
?איך הוא נראה
:32:08
.שיער כהה, עיניים כחולות
.נראה כמו ממזר אלים במיוחד

:32:14
,אם לין מתה
.אולי הוא עשה לנו טובה

:32:16
,אני מבין אותך
.רק שלי הלכה אלפייה בחודש

:32:19
.אולי נוכל להגיע להסדר
:32:22
? קיבלת שם
:32:24
.הוא אמר ששמו פורטר
:32:30
?הוא אמר שפורטר שלח אותו
:32:32
.לא
.הוא אמר שהוא פורטר

:32:40
תאמין לי, גם אני לא הייתי
.רוצה שהוא יטריד אותי

:32:44
?אני מבין ללבך
!מה אני ? אפס

:32:48
.יש לי חברים
.כל מה שאני צריך לעשות הוא להצביע

:32:52
,אני מרים טלפון
.אומר את שמו, והוא מת

:32:54
!והפעם הוא יישאר מת
:32:57
.אל תצעק

תצוגה.
הבא.