Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:32:01
לא נתתי לך את המספר
.האמיתי, סטג

:32:06
?איך הוא נראה
:32:08
.שיער כהה, עיניים כחולות
.נראה כמו ממזר אלים במיוחד

:32:14
,אם לין מתה
.אולי הוא עשה לנו טובה

:32:16
,אני מבין אותך
.רק שלי הלכה אלפייה בחודש

:32:19
.אולי נוכל להגיע להסדר
:32:22
? קיבלת שם
:32:24
.הוא אמר ששמו פורטר
:32:30
?הוא אמר שפורטר שלח אותו
:32:32
.לא
.הוא אמר שהוא פורטר

:32:40
תאמין לי, גם אני לא הייתי
.רוצה שהוא יטריד אותי

:32:44
?אני מבין ללבך
!מה אני ? אפס

:32:48
.יש לי חברים
.כל מה שאני צריך לעשות הוא להצביע

:32:52
,אני מרים טלפון
.אומר את שמו, והוא מת

:32:54
!והפעם הוא יישאר מת
:32:57
.אל תצעק
:33:00
.הכול בסדר
:33:02
? מה הוא אמר עליי
:33:04
.שום דבר
.רק אמר שאתה חייב לו כסף

:33:07
?זה הכל
?שום דבר נוסף

:33:08
?כלום. למה
?כמה אתה חייב לו

:33:11
.לא עניינך
:33:14
פשוט הייתה לי הרגשה שהוא
.רוצה להרוג אותך. זה הכול

:33:18
.אוי, אלוהים
:33:20
.פורטר
:33:29
?מה אמרת לו
:33:31
! כלום
:33:32
?מה יכולתי להגיד לו
?סיפרת לו על ההרואין

:33:36
!הוא הביא את ההרואין
.אמרתי לו שאני מעביר אותו הלאה

:33:39
?לא אמרת לו שום דבר אחר
:33:40
!אני לא יודע שום דבר אחר
:33:43
.לא. נתת לו משהו. שם
.מישהו שיודע איפה למצוא אותי

:33:48
...אני נשבע באימא שלי
:33:50
.שתזדיין
:33:52
.זה לא יפה. תנסה להירגע
:33:57
.ואל, לא
:33:58
.לא שוב. אל תעשה את זה
?על מה אתה מסתכל


תצוגה.
הבא.