Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:33:00
.הכול בסדר
:33:02
? מה הוא אמר עליי
:33:04
.שום דבר
.רק אמר שאתה חייב לו כסף

:33:07
?זה הכל
?שום דבר נוסף

:33:08
?כלום. למה
?כמה אתה חייב לו

:33:11
.לא עניינך
:33:14
פשוט הייתה לי הרגשה שהוא
.רוצה להרוג אותך. זה הכול

:33:18
.אוי, אלוהים
:33:20
.פורטר
:33:29
?מה אמרת לו
:33:31
! כלום
:33:32
?מה יכולתי להגיד לו
?סיפרת לו על ההרואין

:33:36
!הוא הביא את ההרואין
.אמרתי לו שאני מעביר אותו הלאה

:33:39
?לא אמרת לו שום דבר אחר
:33:40
!אני לא יודע שום דבר אחר
:33:43
.לא. נתת לו משהו. שם
.מישהו שיודע איפה למצוא אותי

:33:48
...אני נשבע באימא שלי
:33:50
.שתזדיין
:33:52
.זה לא יפה. תנסה להירגע
:33:57
.ואל, לא
:33:58
.לא שוב. אל תעשה את זה
?על מה אתה מסתכל

:34:02
.לא, די
:34:04
.בחייך, אל תעשה את זה
:34:05
?יש כאן בעיה
?לא. אתה יודע מה

:34:08
.אנחנו בדיוק הולכים
.אנחנו הולכים

:34:12
?אתה יודע מה, ואל
.הפעם זה על חשבוני

:34:14
ראית אותי מוציא
?את הארנק המזוין שלי

:34:21
,מצטער. קיבל קידום בעבודה
.אז הוא קצת לחוץ

:34:27
?חבוב, יש כאן מייקל
:34:29
.הנה הוא, שם
:34:35
סיפרו לי שאתה האיש שיכול
.לארגן כיבוד מהסוג המאוזן

:34:39
.אני מחפש בחורה בשם רוזי
:34:42
.הזנות אינה חוקית
.ואתה מדבר יוונית

:34:49
בדרך-כלל מתנהלים עניינים
.כאלה ביתר דיסקרטיות

:34:57
.עכשיו תהיה דיסקרטי

תצוגה.
הבא.