Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:34:02
.לא, די
:34:04
.בחייך, אל תעשה את זה
:34:05
?יש כאן בעיה
?לא. אתה יודע מה

:34:08
.אנחנו בדיוק הולכים
.אנחנו הולכים

:34:12
?אתה יודע מה, ואל
.הפעם זה על חשבוני

:34:14
ראית אותי מוציא
?את הארנק המזוין שלי

:34:21
,מצטער. קיבל קידום בעבודה
.אז הוא קצת לחוץ

:34:27
?חבוב, יש כאן מייקל
:34:29
.הנה הוא, שם
:34:35
סיפרו לי שאתה האיש שיכול
.לארגן כיבוד מהסוג המאוזן

:34:39
.אני מחפש בחורה בשם רוזי
:34:42
.הזנות אינה חוקית
.ואתה מדבר יוונית

:34:49
בדרך-כלל מתנהלים עניינים
.כאלה ביתר דיסקרטיות

:34:57
.עכשיו תהיה דיסקרטי
:35:04
?מה היה שמה
:35:06
.רוזי
:35:07
?ומי מחפש אותה
.פשוט תתקשר אליה

:35:19
? רוזי
:35:20
.תן לי את השפופרת
:35:25
.אני אטפל בזה
:35:28
?מי זה, לעזאזל
:35:30
.פורטר
:35:32
.נסה שוב, מותק
.פורטר מת

:35:35
פעם הייתי הנהג שלך. דאגתי
.לך לסביבה בטוחה בעבודה

:35:39
?פורטר
:35:54
למה לפזר מלח
?על פצעים ישנים

:35:58
.לא הייתי מוכרח

תצוגה.
הבא.