Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:36:03
אני מניח שהייתה לי
.חולשה אליה

:36:29
.תיכנס
:36:32
,אתה נראה טוב
.יחסית למישהו מת

:36:41
?ממי שמעת
:36:43
.אנשים שיודעים, דיברו
:36:45
וגם שמעתי שאישתך
.חזרה העירה לבד

:36:50
.היא מתה
:36:52
.אני מצטערת, פורטר
:36:55
?למה
:36:58
.אלוהים. פורטר הזועף
?לא השתנית, מה

:37:06
.זה לא מתאים לך
:37:09
.נו טוב, אנשים משתנים
:37:12
.במקום. זה בסדר
:37:14
.זה בסדר. בוא, מותק
:37:18
תכיר את הכלב
.הכי מרושע בעולם

:37:23
?מה שמו
:37:25
.פורטר
:37:28
הוא קיבל את העבודה שלך
.כשעזבת

:37:30
הוא קשוח כמוך, אבל הוא
?לא יעזוב אותי. נכון, מותק

:37:42
.אני זקוק לטובה ממך
:37:45
?טובה
:37:46
.אולי בכל זאת השתנית
:37:52
.אני מחפש מישהו מהארגון
:37:56
." הפירמה", מותק
:37:57
".כבר לא אומרים " הארגון
.שיהיה, לעזאזל


תצוגה.
הבא.