Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:37:06
.זה לא מתאים לך
:37:09
.נו טוב, אנשים משתנים
:37:12
.במקום. זה בסדר
:37:14
.זה בסדר. בוא, מותק
:37:18
תכיר את הכלב
.הכי מרושע בעולם

:37:23
?מה שמו
:37:25
.פורטר
:37:28
הוא קיבל את העבודה שלך
.כשעזבת

:37:30
הוא קשוח כמוך, אבל הוא
?לא יעזוב אותי. נכון, מותק

:37:42
.אני זקוק לטובה ממך
:37:45
?טובה
:37:46
.אולי בכל זאת השתנית
:37:52
.אני מחפש מישהו מהארגון
:37:56
." הפירמה", מותק
:37:57
".כבר לא אומרים " הארגון
.שיהיה, לעזאזל

:38:00
.אל תהיה כזה רגיש
?מה שמו

:38:05
.ואל רזניק
:38:10
...הבן-זונה ההוא
:38:13
?את מכירה אותו
:38:15
,נפגשתי איתו פעם אחת
.לפני כמה שנים

:38:19
נאסר עליו להשתמש
.בשירות "סטאר" כי הוא מכה את כל הבנות

:38:23
.הוא כמעט הרג מישהי
:38:26
?אותך
:38:31
זה משנה? אתה הפסקת
?להשגיח עליי. שכחת

:38:40
יש לך מושג איפה
?הוא יכול להיות

:38:45
.אני מניחה שהוא במלון
:38:47
?איזה מלון
.המלון של הפירמה. כולם שם

:38:51
?יש לך כתובת
:38:55
?אנחנו ידידים, נכון
:38:58
.כלומר, היינו ידידים
.אבל אני גם עובדת שלהם


תצוגה.
הבא.