Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:38:00
.אל תהיה כזה רגיש
?מה שמו

:38:05
.ואל רזניק
:38:10
...הבן-זונה ההוא
:38:13
?את מכירה אותו
:38:15
,נפגשתי איתו פעם אחת
.לפני כמה שנים

:38:19
נאסר עליו להשתמש
.בשירות "סטאר" כי הוא מכה את כל הבנות

:38:23
.הוא כמעט הרג מישהי
:38:26
?אותך
:38:31
זה משנה? אתה הפסקת
?להשגיח עליי. שכחת

:38:40
יש לך מושג איפה
?הוא יכול להיות

:38:45
.אני מניחה שהוא במלון
:38:47
?איזה מלון
.המלון של הפירמה. כולם שם

:38:51
?יש לך כתובת
:38:55
?אנחנו ידידים, נכון
:38:58
.כלומר, היינו ידידים
.אבל אני גם עובדת שלהם

:39:02
ובפירמה לא ישמחו
?אם אספר לך איפה המלון, נכון

:39:06
?עד כמה אתה חזק, פורטר
:39:08
אישית, אני חושבת שאתה האיש
.החזק ביותר שפגשתי אי-פעם

:39:12
.אבל אני תוהה אם די בכך
:39:15
?בשביל מה
:39:17
תרצה לעשות לרזניק הזה
.משהו שלא יאהב

:39:21
.כן. אני הולך להרוג אותו
:39:25
.זה משהו שהוא לא יאהב
:39:30
מה אם משהו ישתבש והם
?ישאלו אותך מאין ידעת על המלון

:39:34
למה את בכלל מדברת על זה? את
.יודעת שלא אסגיר אותך

:39:37
.לא הייתי מגלה מי אמר לי
?ומה אם ילחצו עליך

:39:42
אגיד להם שזה היה
.משלח-מוניות בשם סטגמן

:39:50
,מלון אוקווד-ארמס
.פינת יוניון ורח' 17


תצוגה.
הבא.