Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:39:02
ובפירמה לא ישמחו
?אם אספר לך איפה המלון, נכון

:39:06
?עד כמה אתה חזק, פורטר
:39:08
אישית, אני חושבת שאתה האיש
.החזק ביותר שפגשתי אי-פעם

:39:12
.אבל אני תוהה אם די בכך
:39:15
?בשביל מה
:39:17
תרצה לעשות לרזניק הזה
.משהו שלא יאהב

:39:21
.כן. אני הולך להרוג אותו
:39:25
.זה משהו שהוא לא יאהב
:39:30
מה אם משהו ישתבש והם
?ישאלו אותך מאין ידעת על המלון

:39:34
למה את בכלל מדברת על זה? את
.יודעת שלא אסגיר אותך

:39:37
.לא הייתי מגלה מי אמר לי
?ומה אם ילחצו עליך

:39:42
אגיד להם שזה היה
.משלח-מוניות בשם סטגמן

:39:50
,מלון אוקווד-ארמס
.פינת יוניון ורח' 17

:40:24
.שלום, ואל
:40:28
? איפה הכסף שלי
:40:35
.לקחתי את האקדח שלך
:40:37
.הוא כאן
.את נראית כמו מקצוענית

:40:40
,אם תשתקי
.תוכלי לצאת מפה בחיים

:40:47
.אני רוצה את ה 70,000 שלי
:40:51
.אין לי אותם כרגע
:40:54
?איפה הם
.נתתי את כל ה 130,000 לפירמה

:40:59
.נתתי להם את הכול

תצוגה.
הבא.