Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:42:02
!כלבה
:42:06
.תן לה לעבוד
:42:21
.אני אוהבת אותך, מותק
:42:24
...אני אוהב אותך
.הרבה זמן

:42:33
.לא, לא. חכי
:42:41
.מחר
:42:43
.בצהריים
:42:44
.אתה והכסף, בפינת רחוב
7 ופרנקלין, ליד תא הטלפון

:42:54
?איפה השגת את זה
:42:57
.על מדף, אצל איזו זונה
.זיהיתי אותך

:43:00
.סחבתי את זה, למקרה הצורך
:43:03
?פגעת בה
:43:05
? פגעת בזונה ההיא
:43:07
?מה הקשר
:43:18
.יש לי כמה דקות
:43:22
.אז לכי לבשל ביצה
:43:30
..פיליפ מספר לי
.שיש לך בעיה ושאתה זקוק לעזרה

:43:35
.כן, אדוני
:43:37
...האם הבעיה שלך
:43:38
הצליחה לחדור דרך האבטחה
?אתמול בלילה, באוקווד

:43:42
...ואז הוא פרץ לדירה שלי
:43:44
יש ביטוי ישן
:שמשרת אותי היטב

:43:48
."אל תחרבן במקום
"שבו אתה אוכל

:43:53
".או, חי"
:43:55
."אל תחרבן
"במקום בו אתה חי

:43:56
.זה יותר טוב
:43:58
...אני מצטער, מר קרטר

תצוגה.
הבא.