Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:43:00
.סחבתי את זה, למקרה הצורך
:43:03
?פגעת בה
:43:05
? פגעת בזונה ההיא
:43:07
?מה הקשר
:43:18
.יש לי כמה דקות
:43:22
.אז לכי לבשל ביצה
:43:30
..פיליפ מספר לי
.שיש לך בעיה ושאתה זקוק לעזרה

:43:35
.כן, אדוני
:43:37
...האם הבעיה שלך
:43:38
הצליחה לחדור דרך האבטחה
?אתמול בלילה, באוקווד

:43:42
...ואז הוא פרץ לדירה שלי
:43:44
יש ביטוי ישן
:שמשרת אותי היטב

:43:48
."אל תחרבן במקום
"שבו אתה אוכל

:43:53
".או, חי"
:43:55
."אל תחרבן
"במקום בו אתה חי

:43:56
.זה יותר טוב
:43:58
...אני מצטער, מר קרטר
:44:00
.יש שלוש דרכים לטפל בזה
:44:02
.אחת: אנחנו יכולים לעזור לך
.שתיים: אנחנו ניתן לך לעזור לעצמך

:44:08
ושלוש: אנחנו
.יכולים להחליף אותך

:44:16
,השקענו בך, רזניק
.הרבה זמן, כסף והכשרה

:44:21
...לכן, הסיוע לך
:44:23
יהווה דרך להגן
.על ההשקעה שלנו

:44:27
וזו תמיד
.מדיניות עסקית טובה

:44:30
.כן, מר קרטר
:44:32
.תודה, אדוני
.לא תתחרט

:44:39
לדברי פיליפ, מישהו
?בא העירה בשביל להרוג אותך

:44:43
,ואתה אומר שהוא לבדו
?ושהוא שודד מקצועי.זה נכון

:44:47
.כן, אדוני
.הוא שודד משכורות, בנקים, דברים כאלה

:44:53
?מה שמו
.פורטר

:44:56
? מה שמו הפרטי

תצוגה.
הבא.