Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:46:04
.אתה סדיסט
.אין לך מצפון. זה מועיל

:46:10
אבל כעת הרשית
.לחלק מחייך האישיים לסכן אותנו

:46:18
חבר בארגון שלנו חייב
.להיות קשוח ועצמאי

:46:23
אילו טיפלת בבעיה הזו
.לבדך

:46:28
...לא היה שום ספק
:46:32
,בכך שאתה מסוג האנשים
.שבהם אנו רוצים

:46:34
.זה מה שאני רוצה
:46:36
,אני רוצה לטפל בזה לבדי
.מר קרטר

:46:38
.שיגעון
:46:40
,עד שהעניין יוסדר
.אני רוצה שתצא מאוקווד-ארמס

:46:47
...אבל אין לי מקום
:46:49
אני לא רוצה שיהיו
.עוד אי-נעימויות במלון

:46:53
.כן, אדוני
:47:04
אולי יהיה קל יותר
.אם רזניק פשוט ייעלם

:47:10
.חשבתי על זה
:47:12
.אבל אני לא מודאג מרזניק
:47:15
בלעדינו, הוא לא היה
.שורד ברחוב אפילו שתי דקות

:47:18
.אני חושב על המטומטם השני
:47:21
?מה שמו
.פורטר

:47:25
דרוש הרבה אומץ כדי להיכנס לפירמה
.ולהחטיף מכות לבחורים שלנו

:47:30
.או שהוא פשוט מטורף
:47:34
בכל הכנות, אני לא מבין את זה
.בשביל 130,000 דולר

:47:37
.שבעים אלף. החלק שלו
:47:40
.עוד יותר גרוע
:47:43
אני לא רוצה שמר ברונסון
.ישמע על זה

:47:46
.הוא יחשוב שאני מתרכך
:47:48
:אחד העקרונות שלו תמיד היה
:47:50
,"אם אתה לא מבין את זה
."תיפטר מזה

:47:55
,תפר קטן מונע קרע גדול
.כמו שאומרים

:47:59
.אז תתפור את המטומטם הזה

תצוגה.
הבא.