Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:52:02
.קלי-קלות, פורטר
:52:05
?קלטת
:52:06
. הוא קלט
? הבנת

:52:10
.קח הכול בקלות
.אנחנו נהיה בקשר

:52:13
.מפגר
:52:15
.לעזאזל
:52:16
.שוטרים מושחתים
:52:19
? יש שוטרים אחרים
:52:22
...אילו הייתי רק קצת יותר טיפש
.הייתי יכול להתגייס למשטרה בעצמי

:52:28
בלש
:52:58
.אלוהים, פורטר
.אתה צריך ללכת לרופא

:53:02
.זה יצרוב
?פשוט תנקי את זה, בסדר

:53:07
.תחזיק את זה
:53:21
.אני אעשה את זה
:53:29
.תגיד לי משהו, פורטר
:53:33
?מתי החלטת לעזוב
.בלילה שבו שכבנו

:53:38
.לא
:53:42
למחרת, כשהייתי צריך
.להסיע אותך לעבודה

:53:50
.יכולת לבקש ממני להפסיק
:53:57
את יכולת לבקש ממני
.להסיע אותך למקום אחר


תצוגה.
הבא.