Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:53:02
.זה יצרוב
?פשוט תנקי את זה, בסדר

:53:07
.תחזיק את זה
:53:21
.אני אעשה את זה
:53:29
.תגיד לי משהו, פורטר
:53:33
?מתי החלטת לעזוב
.בלילה שבו שכבנו

:53:38
.לא
:53:42
למחרת, כשהייתי צריך
.להסיע אותך לעבודה

:53:50
.יכולת לבקש ממני להפסיק
:53:57
את יכולת לבקש ממני
.להסיע אותך למקום אחר

:54:24
.תודה
:54:26
?היא מתאימה
:54:27
.כן, כאילו נתפרה בשבילי
:54:32
תיראה נהדר
.בארון-המתים שלך

:54:45
?אתה יודע מה אני חושבת
:54:48
אני חושבת שכל הסיפורים
.על היותך מת, היו אמיתיים

:54:52
אתה פשוט מטומטם
.מכדי להודות בכך


תצוגה.
הבא.