Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:08:27
.כל והכבוד
.שב

1:08:35
.ברכותיי
.הם היו שניים מהטובים שלי

1:08:38
.לא
.קל מדי להסיח את דעתם

1:08:50
.אתה רוצה ממני משהו
1:08:53
ואל רזניק נתן
.לכם 130 אלף דולר

1:08:57
.הוא שילם לנו
.זה היה חוב

1:08:59
.שבעים אלף מתוכם הם שלי
.אני רוצה אותם בחזרה

1:09:04
,אני מצטער. רזניק אמר לי
.אבל נראה ששמך פרח מזכרוני

1:09:07
.פורטר
1:09:09
.פורטר, נכון
1:09:10
.לא אשכח אותו שוב
1:09:13
,הפירמה אינה חסרת-הגיון
.פורטר

1:09:16
אבל שום תאגיד בעולם
.לא היה מסכים למה שאתה מבקש

1:09:20
? פרפקס ייתן לי את הכסף שלי
1:09:25
?רזניק סיפר לך די הרבה, מה
.פרפקס יגיד לך את מה שאני אמרתי

1:09:30
אין לנו סמכות
.לעשות דברים כאלה

1:09:33
?למי יש
? מי מקבל את ההחלטות

1:09:35
.במקרה כזה זו תהיה ועדה
1:09:37
,אדם אחד. הולכים מספיק גבוה
?תמיד מגיעים לאדם אחד. מי

1:09:54
,מר ברונסון
.מר קרטר על הקו

1:09:57
.תעביר אותו
1:09:59
.דבר, אדוני

תצוגה.
הבא.