Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:09:04
,אני מצטער. רזניק אמר לי
.אבל נראה ששמך פרח מזכרוני

1:09:07
.פורטר
1:09:09
.פורטר, נכון
1:09:10
.לא אשכח אותו שוב
1:09:13
,הפירמה אינה חסרת-הגיון
.פורטר

1:09:16
אבל שום תאגיד בעולם
.לא היה מסכים למה שאתה מבקש

1:09:20
? פרפקס ייתן לי את הכסף שלי
1:09:25
?רזניק סיפר לך די הרבה, מה
.פרפקס יגיד לך את מה שאני אמרתי

1:09:30
אין לנו סמכות
.לעשות דברים כאלה

1:09:33
?למי יש
? מי מקבל את ההחלטות

1:09:35
.במקרה כזה זו תהיה ועדה
1:09:37
,אדם אחד. הולכים מספיק גבוה
?תמיד מגיעים לאדם אחד. מי

1:09:54
,מר ברונסון
.מר קרטר על הקו

1:09:57
.תעביר אותו
1:09:59
.דבר, אדוני
1:10:01
.שלום, קרטר
?איך העסקים

1:10:02
?רצית לדבר איתי, אבא
.לא רע

1:10:05
.חכה רגע, קרטר
1:10:07
תסתכל בקופסה הירוקה
.ההיא, ג'וני

1:10:23
?אתה מתלוצץ
1:10:26
?זו עם הגג הנפתח
1:10:28
.חשבת ששכחתי
1:10:32
.יום הולדת שמח, בן
1:10:34
המכונית הזו, וניק השיג לנו מקומות
.בשורה הראשונה בקרב הערב

1:10:38
.יהיה קרב טוב
1:10:39
.אני שם על רנקין
1:10:41
.אני לא חושב
.היקס הוא הפייבוריט

1:10:44
.זה בכלל לא קשור
.אני חייב לזוז

1:10:48
.תודה
1:10:50
.יום הולדת שמח
1:10:52
.סע בזהירות
.בטח

1:10:55
.מצטער, קרטר
?מה העניין

1:10:58
...יש לי בעיה
.יש במשרדי אדם עם אקדח


תצוגה.
הבא.