Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:10:01
.שלום, קרטר
?איך העסקים

1:10:02
?רצית לדבר איתי, אבא
.לא רע

1:10:05
.חכה רגע, קרטר
1:10:07
תסתכל בקופסה הירוקה
.ההיא, ג'וני

1:10:23
?אתה מתלוצץ
1:10:26
?זו עם הגג הנפתח
1:10:28
.חשבת ששכחתי
1:10:32
.יום הולדת שמח, בן
1:10:34
המכונית הזו, וניק השיג לנו מקומות
.בשורה הראשונה בקרב הערב

1:10:38
.יהיה קרב טוב
1:10:39
.אני שם על רנקין
1:10:41
.אני לא חושב
.היקס הוא הפייבוריט

1:10:44
.זה בכלל לא קשור
.אני חייב לזוז

1:10:48
.תודה
1:10:50
.יום הולדת שמח
1:10:52
.סע בזהירות
.בטח

1:10:55
.מצטער, קרטר
?מה העניין

1:10:58
...יש לי בעיה
.יש במשרדי אדם עם אקדח

1:11:03
...שאומר שהוא יהרוג אותי
אם לא נחזיר לו

1:11:06
130,000דולר, שאחד
.האנשים שלנו גנב ממנו

1:11:10
.זה שבעים אלף
?כמה שווה לך הקרטר הזה

1:11:14
?למה אתה מתכוון
1:11:15
או שאקבל את כספי
.או שאהרוג את קרטר

1:11:18
? אתה מאיים עליי
1:11:20
.אני לא מאיים עליך
.אני מאיים על קרטר

1:11:24
.אדם נועז
?מי אתה

1:11:29
? הכסף שלי. כן, או לא
1:11:32
.לא
1:11:37
?קרטר
1:11:46
? מה קורה שם
1:11:48
?אתה פשוט לא קולט, מה
.מפגר מזוין

1:11:52
.קרטר, דבר איתי
1:11:58
תתקשר לפרפקס ותגיד לו
.שכרגע חיסלתי את קרטר


תצוגה.
הבא.