Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:11:03
...שאומר שהוא יהרוג אותי
אם לא נחזיר לו

1:11:06
130,000דולר, שאחד
.האנשים שלנו גנב ממנו

1:11:10
.זה שבעים אלף
?כמה שווה לך הקרטר הזה

1:11:14
?למה אתה מתכוון
1:11:15
או שאקבל את כספי
.או שאהרוג את קרטר

1:11:18
? אתה מאיים עליי
1:11:20
.אני לא מאיים עליך
.אני מאיים על קרטר

1:11:24
.אדם נועז
?מי אתה

1:11:29
? הכסף שלי. כן, או לא
1:11:32
.לא
1:11:37
?קרטר
1:11:46
? מה קורה שם
1:11:48
?אתה פשוט לא קולט, מה
.מפגר מזוין

1:11:52
.קרטר, דבר איתי
1:11:58
תתקשר לפרפקס ותגיד לו
.שכרגע חיסלתי את קרטר

1:12:01
.ושהוא הבא בתור
.ואחר-כך אבוא לחפש אותך

1:12:05
?יצאת מדעתך, לעזאזל
1:12:08
.כרגע חפרת לעצמך קבר
1:12:18
.אני לא רואה כסף
?רשמו לך המחאה

1:12:21
.הם מטרטרים אותי
.אני צריך ללכת למישהו אחר

1:12:24
.הזדמנות אחרונה
1:12:25
,אחר-כך נדבר איתך על אישה מתה
.תקיפה ועוד כל מיני דברים

1:12:30
.פירוש הדבר, ניירת
.ואני לא אוהב ניירת

1:12:33
.חבל מאוד, פורטר
1:12:35
אבל אל תתן לממזרים
.האלה לדכא אותך

1:12:39
.נכון, פורטר
.אל תוותר

1:12:45
? אפשר לקבל את הכלי שלי
1:12:56
.יופי של צעצוע
1:12:58
מספיק כבד
.בשביל לפצח אגוזים


תצוגה.
הבא.