Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:12:01
.ושהוא הבא בתור
.ואחר-כך אבוא לחפש אותך

1:12:05
?יצאת מדעתך, לעזאזל
1:12:08
.כרגע חפרת לעצמך קבר
1:12:18
.אני לא רואה כסף
?רשמו לך המחאה

1:12:21
.הם מטרטרים אותי
.אני צריך ללכת למישהו אחר

1:12:24
.הזדמנות אחרונה
1:12:25
,אחר-כך נדבר איתך על אישה מתה
.תקיפה ועוד כל מיני דברים

1:12:30
.פירוש הדבר, ניירת
.ואני לא אוהב ניירת

1:12:33
.חבל מאוד, פורטר
1:12:35
אבל אל תתן לממזרים
.האלה לדכא אותך

1:12:39
.נכון, פורטר
.אל תוותר

1:12:45
? אפשר לקבל את הכלי שלי
1:12:56
.יופי של צעצוע
1:12:58
מספיק כבד
.בשביל לפצח אגוזים

1:13:00
."נהיה בקשר, "רוקי
1:13:04
.תמשיך עם העבודה הטובה
1:13:08
.איש לא אוהב קרציות
. והיו לי שלוש

1:13:13
.הם הגבילו את תנועותיי
1:13:16
לא הייתה לי ברירה
.אלא לנפנף אותם

1:13:57
?איפה היית
1:13:58
.טיפלתי בעסקים
.הגדלתי קצת את הסיכויים שלי


תצוגה.
הבא.