Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:13:00
."נהיה בקשר, "רוקי
1:13:04
.תמשיך עם העבודה הטובה
1:13:08
.איש לא אוהב קרציות
. והיו לי שלוש

1:13:13
.הם הגבילו את תנועותיי
1:13:16
לא הייתה לי ברירה
.אלא לנפנף אותם

1:13:57
?איפה היית
1:13:58
.טיפלתי בעסקים
.הגדלתי קצת את הסיכויים שלי

1:14:03
האנשים האלה לא יעצרו
?עד שיהרגו אותנו, נכון

1:14:08
.נכון
1:14:15
.אני מצטער
1:14:18
.מצטער שסיבכתי אותך בזה
1:14:22
?אז למה עשית את זה
1:14:27
.אתה בחור פיקח
.לא היית זקוק לי

1:14:33
?אז למה
1:14:37
.אולי את צודקת
1:14:41
...כשחזרתי
.חזרתי הנה חסר-כול

1:14:48
.בלי חיים
.בלי תקווה

1:14:52
את היית הדבר הטוב היחיד
.בחיי, שלא נגזל ממני

1:14:59
.הייתי מוכרח לראות אותך

תצוגה.
הבא.