Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:16:10
.הייתי צריכה להפסיק
1:16:19
ואני הייתי צריך
.להסיע אותך למקום אחר

1:16:52
7 סיבוב
1:17:00
מרכז האיגרוף
1:17:02
! יום הולדת שמח ג'וני
1:17:12
! זה אני ! זה אני
1:17:29
.יום הולדת שמח, ג'וני
1:17:37
!אין כמוך
.אין ספק שזה הערב שלך

1:17:48
.אני מתנת יום-ההולדת שלך
1:17:51
?מי זו
1:17:54
.זה לא אנחנו
.לא היה לנו שום קשר לזה

1:17:57
.גבר, היא פצצה
1:17:58
.היא משהו! לך כבר

תצוגה.
הבא.